Edit Template

Zarządzanie efektywnością

od pojedynczego badania po sieć ośrodków

SMARTrials® Inteligentne zarządzanie
ośrodkami badań klinicznych

Istnieje wiele systemów CTMS, które pomagają zespołom badawczym w realizacji badań klinicznych. Jednakże systemy CTMS w większości nie są zintegrowane i nie wspierają zarządzających ośrodkami badań klinicznych w prowadzeniu działalności zorientowanej na cele biznesowe i badawcze jednocześnie.

 

Taką funkcję pełni SMARTrials®, platforma zarządzania badaniami klinicznymi (Clinical Trials Management Platform lub CTMP).

 

Integruje ona na jednej platformie wszystkie kluczowe procesy, umożliwiając planowanie, monitorowanie, ocenę i doskonalenie zarówno efektywności biznesowej ośrodka, jak i jakości badań klinicznych.

W centrum badań klinicznych leży dobro pacjentów i ich rodzin. Zapewnienie im wyjątkowej opieki wymaga doskonałych umiejętności i narzędzi zarządzania.

 

SMARTrials® pomaga sterować strategią rekrutacji i doskonalić retencję pacjentów dzięki sprawdzonym w praktyce narzędziom. Wzmacniając kompetencje menedżerskie, możesz skoncentrować się na pacjentach.

 

Nasze podejście do zarządzania efektywnością organizacji gwarantuje, że troska o pacjentów pozostaje priorytetem. Optymalizując swoje działania, możesz przeznaczyć więcej zasobów na zapewnienie pacjentom pozytywnych doświadczeń z udziału w badaniach klinicznych.

Badania kliniczne to szlachetny cel, ale jednocześnie prawdziwy biznes. Ośrodki badawcze i Organizacje zarządzające badaniami (SMO) są siłą napędową tej branży. Ich powodzenie zależy od solidnych praktyk biznesowych.

 

Tak samo jak w przypadku każdej innej firmy, rozwój i ekspansja ośrodków badawczych i SMO zależą od skutecznego zarządzania. Jakość usług badań klinicznych jest bezpośrednio powiązana z systemami zarządzania. Kiedy organizacje działają w sposób zrównoważony i na podstawie zdrowych zasad ekonomicznych, przekłada się to na wyższą jakość i efektywność usług badań klinicznych dla wszystkich interesariuszy.

 

Właśnie w takiej roli sprawdza się SMARTrials®. Oferujemy unikalne i sprawdzone w branży narzędzia do zarządzania efektownością, opracowane dla indywidualnych ośrodków badawczych oraz sieci.

 

Narzędzia SMARTrials® umożliwiają skalowanie i rozwijanie działalności biznesowej, zapewniając jednocześnie wysoką jakość, zgodność z przepisami i efektywność organizacyjną.

Doskonałe zarządzanie rozkwita dzięki odpowiednim narzędziom.

 

SMARTrials® pozwala usprawnić działania, zoptymalizować zasoby i uwolnić ukryte synergie w wymiarze klinicznym, finansowym i biznesowym.

 

Uzyskaj pełną kontrolę z poziomu jednego, intuicyjnego pulpitu menedżerskiego - zawsze i wszędzie.

 

Doskonal doświadczenia pacjentów i wyniki biznesowe dzięki potężnym dźwigniom zarządzania, które są już teraz na wyciągnięcie ręki.

Zarządzanie ośrodkiem z chirurgiczną precyzją

Kluczowe wskaźniki niezbędne do szybkiej ceny sytuacji i podejmowania decyzji zajdziesz na swoim pulpicie zarządczym. Możesz zdecydować, jaka informacja ma być tam wyświetlana i jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Zrządzaj ośrodkiem i badaniami dzięki informacji, która otrzymasz w czasie rzeczywistym. Masz pewność, że twoje decyzje bazują na najświeższych danych i nigdy nie będą spóźnione.

Konfiguruj swoje zasoby w odpowiedzi na pojawiające się szanse i potencjalne korzyści. W każdej chwili wiesz czym dysponujesz, jakie są twoje atuty i co należy usprawnić.

Odważnie podejmuj decyzję o kierunkach rozwoju, mając przekonanie, że twoje decyzje wynikają z prawidłowej oceny sytuacji.

Masz kontrolę nasz swoim biznesem, która pozwala ci na skupienie uwagi na wartości jaką dostarczasz swoim pacjentom i ich rodzinom.

Twój zespół będzie pracował na tyle dobrze, na ile pozwolą im na to narzędzia, które im udostępnisz. Daj im szanse wzięcia odpowiedzialności za pacjentów i biznes.

Wykorzystaj możliwości sieci ośrodków

Uprość złożoność

Uprość złożoność

Czy możesz sobie wyobrazić łatwe zarządzanie złożoną siecią ośrodków z wieloma projektowani realizowanymi w jednocześnie. Już nie musisz. Sprawdzone rozwiązanie jest na wyciągniecie ręki. Automatyzuj procesy zarządcze i skup się na realizacji celów.

Zachowaj kontrolę

Zachowaj kontrolę

Nie musisz już iść na kompromis, decydując, któremu ośrodkowi musisz poświęcić tracąc z oczu pozostałe obszary twojej działalności. Tutaj wszystko masz w zasięgu wzroku, w czasie rzeczywistym, z dokładnością o której zadecydujesz samodzielnie.

Synchronizuj postęp ośrodków

Synchronizuj postęp ośrodków

Utrzymanie sprawności operacyjnej nigdy nie było łatwiejsze. Masz pełną kontrolę nad wszystkimi ośrodkami i możesz natychmiast reagować na problemy.

Wykorzystaj zalety sieci

Wykorzystaj zalety sieci

Zmaksymalizuj potencjał swojej sieci ośrodków badań klinicznych dzięki centralizacji informacji i standaryzacji procesów. Optymalnie wykorzystaj atuty każdego ośrodka, aby przyspieszyć realizację badań i zapewnić szerszy dostęp do pacjentów.

Poszerz zasięg

Poszerz zasięg

Dołączaj do sieci kolejne ośrodki badań klinicznych, włączając je w wystandaryzowany system zarządzania.

Utrzymaj przejrzystość finansową

Utrzymaj przejrzystość finansową

Zachowaj pełną świadomość sytuacji finansowej w każdym momencie. Korzystaj z transparentnego zarządzania budżetem badań, ośrodków i sieci. Efektywnie zarządzaj należnościami. Rozliczaj zespół i poddostawców na bieżąco, nie obawiając utraty płynności.

Nasi wybrani klienci, z którymi razem tworzymy nową rzeczywistość

Wizyt
0
Raportów
0
Rozliczeń
0
Badań
0
Pacjentów
0
Użytkowników
0

Kontakt

© 2023 by SMARTrials® | POLITYKA PRYWATNOŚCI